• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/espoligonpage
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905434932600
  • https://www.twitter.com/espoligon
  • https://www.instagram.com/espoligon/

Franchising Nedir?

Franchising bir mal veya hizmet dağıtım yöntemidir. Franchise sisteminde en az iki taraf vardır. 

 
1)  Franchise Veren (FRANCHISOR), iş sistemini ve ticari markasını kiraya veren taraf, 
2) Franchise Alan (FRANCHISEE), Franchisor’un ismi, kurum kimliği, belirlediği idari ve teknik standartlar çerçevesinde, tanımlanan bir bölge içerisinde iş yapma hakkı için Franchise ücreti ve aylık katkı payı (Royalty) ödeyen taraf.   
 
Niçin Franchising ?
 
Yeni bir yatırımcının Franchising yolu ile sahip olacağı avantajlar şöyle sıralanabilir.
a) Ana firmanın markalı ürün ve hizmetlerini tek bir kaynaktan tedarik etme ve pazarlama olanağı
b) Sınırları belirlenmiş bir faaliyet yetki bölgesi
c) Sunulan hizmet ve mallarda sürekli araştırma, geliştirme ve yenileme desteği
d) Ürün, hizmet, satış ve pazarlama, iş idaresi konularında kapsamlı bir başlangıç eğitimi
e) Merkezi tanıtım ve pazarlama desteği
f ) Franchise Anlaşması süresince sürekli teknik yardım ve periyodik eğitim desteği
g) Yeni bir iş açmada minimum risk
 
Franchisor Kimdir ?
 
"Franchisor" bahis konusu ürün ve hizmetleri, sahip olduğu know-how'la birlikte tek elden tedarik ederek tek bir standartta ve marka ismi altında bir çok noktada tüketiciye sunan kuruluşa denir.
 
Franchisee Kimdir ?
 
"Franchisee", "Franchisor"ın sunduğu hizmet ve ürünleri belirlenmiş bir bölge içerisinde "Franchisor"'ın koyduğu standart ve kurallar çerçevesinde tüketiciye sunan gerçek veya tüzel girişimcilere denir.
 
Franchising ücreti nedir ?
 
"Franchisee"nin franchising kapsamı içerisinde alacağı know-how bilgi transferi, eğitim, marka kullanım ve isim hakkı ve sözleşme süresince tahsis edilen faaliyet yetki bölgesi için "Franchisor"a ödeyeceği ücrettir.
 
Royalty nedir ?
 
"Royalty" franchising anlaşması kapsamı içerisinde Franchisor'ın verdiği teknik, idari, IT ve pazarlama desteği, araştırma, geliştirme çalışmaları karşılığı olarak "Franchisee"nin ciro üzerinden "Franchisor"a belli bir oranda ve genellikle aylık bazda ödediği bir ücrettir.